Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa

 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto
 Opláštenie budov / Rekonštrukcia steny dielenskej haly – Tajba Čaňa - foto

Zoznam referencií